Logo

Persondatapolitik

Når du indgår en aftale med Breum Byg APS eller du forespørger på tilbud, ydelser eller lignende, behandler virksomheden en række almindelige personoplysninger vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

Virksomheden er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores selskabs- og kontaktoplysninger er:

Breum Byg ApS
Kollens Møllevej 53, Stjær
8464 Galten
Breumbyg@gmail.com
Tlf 51961059

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at sikre opfyldelse af vores aftale.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for Virksomhedens almindelige forretningsgange, f.eks. salg, service og administration.

Dine personoplysninger kan blive videregivet til underleverandører, med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Det skal oplyse, at Virksomheden kan overføre dine personoplysninger til tredjeland(e)/internationale organisation(er), og at dette sker i henhold til at lovligt overførselsgrundlag. Overførslen sker som følger:

Virksomheden kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Vi lægger vægt på følgende kriterier, når vi vurderer vores opbevaringsperiode:
Alle kunde oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til regnskabsloven
Oplysninger i relation til CE mærket udstyr opbevares i minimum 10 år, jf. Maskindirektivet
Oplysninger kan opbevares udover 10 år, hvis vi vurderer at det har et formål i forbindelse med service, reservedele eller lignende.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Breum Byg ApS behandler om dig:

Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
Retten til indsigelse
Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Breum Byg Aps ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Læs mere